جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
هورمون شناسي
بخش هورمون شناسي
يكي از مجهزترين بخشهاي آزمايشگاه مهديه بخش هورمون شناسي وايمونولوژي است كه با به خدمت گيري كادري مجرب بالغ بر 17 نفر از كارشناسان فني آزمايشگاه و همچنين تجهيزات به روز و متدهايي با بيشترين حساسيت ،دقت و صحت به مراجعين و پزشكان محترم خدمات آزمايشگاهي را ارائه مي نمايد. نمونه آزمايشات در اين بخش تا حد امكان بصورت پنل هاي هم خانواده در لوله هاي يكبار مصرف و باركد دار تعريف شده اند و بوسيله سيستم LIS دوطرفه با نرم افزار آزمايشگاه در ارتباط است كه باعث حذف خطاي انساني در هنگام انتخاب و انجام آزمايش و درج جواب در پرونده بيمار مي شود . .

در اين بخش آزمايشات توسط روشهاي مرجع كمي لومينسانس و الكتروكمي لومينسانس توسط دستگاههاي :
Immulit 2000xpiLiaisonAdviacp SiemensCobas e411انجام مي شوند.
روشهاي مكملي چون :Elisa ,IFA نيز طيف ديگري از آزمايشات اين بخش را پوشش مي دهند كه اين دسته از آزمايشات توسط دستگاههاي Elisa TKA(Automatic) وStat fax 3200 & 2100 و ميكروسكوپ فلورسنت Olympus انجام مي شوند.
آزمايشات غربالگري سلامت جنين با استفاده از روشهاي كمي لومينسانس انجام و توسط يكي ازنرم افزارهاي به روز دنيا (Alpha-8) تعيين ريسك مي شوند.اين نرم افزار بواسطه استفاده از جامعه آماري زنان باردار ايران ماهيانه بروزرساني ميشود.
استفاده از معتبرترين كيتها و كنترل هاي تجاري وهمچنين بهره گيري از برنامه هاي كنترل كيفي جامع در كنار كارشناسان باتجربه علوم آزمايشگاهي اين بخش را در ارائه خدمات تخصصي هورمون شناسي، موفق نموده است.
نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش هورمون شناسي:
1- كنترل روزانه سلامت كاري تجهيزات
2- استفاده از سطوح مختلف كنترلهاي تجاري Immunoassay(Biorad) در هر ران كاري
3- رسم منحني وستگارد در دو تا سه سطح كنترلي همراه با تفسير قوانين مربوطه
4- سرويس و كاليبراسيون دوره اي تجهيزات
5-تكرار و رقيق سازي آزمايشاتي كه در محدوده Warning limit قرار دارند
6- شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات
مسئول بخش : خانم نجفي
  
 
 
 
1394/07/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal